Kredytowanie w pigułce

Kredyt hipoteczny w Polsce – wymogi do spełnienia

Obcokrajowiec może zaciągnąć kredyt hipoteczny w Polsce. Dokładne warunki kredytowania zależą od indywidualnej decyzji poszczególnych banków. Każdy bank ma swój katalog jaki konkretny zakup chce kredytować, bądź jakie warunki musi spełnić kredytobiorca, aby móc otrzymać kredyt hipoteczny. Są jednak pewne podstawowe kryteria, które trzeba spełnić w każdym banku ubiegając się o kredyt.

01.

Dochód

Banki w Polsce mogą udzielać kredytowania w oparciu o Rekomendację Komisji Nadzoru Finansowego, która jasno definiuje, że możesz wnioskować o kredyt w walucie, w której uzyskujesz dochód. Najbardziej promowaną walutą kredytu w Polsce jest aktualnie polski złoty i jest on jednocześnie najtańszym kredytem.

Jeśli uzyskujesz dochód w innej walucie, nadal możemy rozmawiać o kredytowaniu, ale wtedy banki zaproponują droższy produkt w innej walucie. Możemy przyjąć dochód w następujących walutach: EUR, SEK, NOK. Dochód powinien wpływać na konto prowadzone w Polsce.

Akceptowalne są następujące formy zatrudnienia:

 • zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony
 • samozatrudnienie
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • umowa o dzieło/zlecenie
 • wynajem nieruchomości
 • emerytura
02.

Status rezydenta

Jeśli jesteś obywatelem UE bank poprosi, poza kopią paszportu, o okazanie zaświadczenia wydanego od Wojewody Mazowieckiego o zarejestrowaniu obywatela UE na terenie RP. Jako obywatel spoza UE musisz okazać kartę pobytu ważną minimum w dniu rejestracji wniosku kredytowego.

03.

PESEL

Pesel jest jedenastocyfrowym symbolem, który pozwala zidentyfikować jego posiadacza. Większość banków wymaga przedstawienia dokumentu, który potwierdza jego nadanie.

04.

Wkład własny

Maksymalny poziom kredytu, który możesz uzyskać w Polsce wynosi 90% wartości kupowanej nieruchomości. Resztą kwoty tj. minimum 10% trzeba dysponować i wpłacić zbywcy przed uruchomieniem kredytu hipotecznego z banku. Są też banki, które wymagają minimum 20% wkładu własnego. Posiadając taki poziom gotówki możesz liczyć na korzystniejsze warunki cenowe, niż klienci dysponujący 10% wkładem własnym.

05.

Pozwolenie na zakup nieruchomości w Polsce​

Będąc obcokrajowcem będącym obywatelem UE, możesz dokonać zakupu praktycznie każdej nieruchomości w Polsce, bez dodatkowego pozwolenia. W przypadku obywateli krajów spoza UE bez dodatkowej zgody możesz dokonać zakupu lokalu mieszkalnego. Zakup ziemi, bądź domu z ziemią wymaga indywidualnego pozwolenia ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

06.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku kredytowego:

 • kopia paszportu
 • karta pobytu, bądź zaświadczenie o zarejestrowaniu obywatela UE w Polsce przez Wojewodę Mazowieckiego
 • zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu na druku wydawanym indywidualnie przez każdy bank
 • potwierdzenie uzyskiwania dochodu w Polsce tj. historia konta z wpływami
 • przedwstępna umowa zakupu nieruchomości
Scroll to Top