Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca, który pracuje i mieszka w Polsce

Wzrost ilości osób z zagranicy mieszkających na naszym terenie powoduje, że coraz więcej banków otwiera się na takich klientów w pewnych zakresach, dostosowując do nich swoje instrukcje kredytowe.

Jak uzyskać kredyt hipoteczny dla obcokrajowca w 2023 roku? Czy tłumaczenie dokumentów jest niezbędne?

Choć tak naprawdę proces uzyskiwania kredytu hipotecznego dla obcokrajowca nie różni się znacząco od działań, które podejmują rodzimi obywatele Polski, to osoba spoza naszego państwa powinna przede wszystkim pamiętać, że banki udzielą kredytu w takiej walucie w której uzyskuje dochód. Wynika to z rekomendacji KNF (Komisji Nadzoru Finansowego).

Aby uzyskać pozytywną decyzję kredytową dla cudzoziemca, najważniejsze będzie uzyskanie odpowiedniej zdolności kredytowej, co wiąże się ze spełnieniem kilku warunków:

– zatrudnienie – najważniejsza jest jego forma, zatem największe szanse na uzyskanie świadczenia będzie miała osoba zatrudniona na umowę o pracę

– historia spłat – korzyścią dla wnioskodawcy z zagranicy będzie brak wcześniejszych zaległości jak i już posiadana historia kredytowa w Polsce

– sytuacja finansowa – bank oszacuje i porówna dochody z wydatkami. Dzięki temu będzie mógł stwierdzić, czy zainteresowanego będzie stać na zaciągnięcie potrzebnej kwoty.

Bank zwraca również uwagę na związek osoby z zagranicy z naszym państwem, jednak dla wnioskodawcy już pracującego na terenie Polski najistotniejszy będzie wkład własny, który powinien wynosić minimum 10-20% wartości kupowanej nieruchomości.

Tłumaczenie dokumentów w większości banków nie jest wymagane, jeśli są one w języku angielskim. Jeśli klient dysponuje dokumentami w innym języku, bank będzie wymagał tłumaczenia przysięgłego przez osobę zaufania publicznego, która specjalizuje się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby.

Niezbędne dokumenty
Aby otrzymać kredyt dla obcokrajowca w Polsce na zakup nieruchomości, każdy wnioskodawca musi przygotować niezbędne dokumenty – dowód osobisty lub paszport, dokumentację związaną z kupowaną nieruchomością, a także zaświadczenie o otrzymywanych dochodach.

W przypadku osób nie będących obywatelami Unii Europejskiej, banki oczekują okazania karty czasowego pobytu, której ważność też zależy od banku. W opcji minimum musi być ważna w dniu złożenia wniosku o kredyt.

Jak długo trzeba czekać na decyzję?
Ustawa o kredycie konsumenckim określa, że bank ma 21 dni kalendarzowych na wydanie decyzji. To ile realnie potrwa proces, będzie zależeć od jakości i kompletności przedstawionej dokumentacji jak i złożoności tematu. Wstępnie możemy założyć, że uda się podpisać umowę kredytową mniej więcej w ciągu miesiąca do półtora od momentu złożenia wniosku kredytowego.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania pisz śmiało pod tekstem lub skontaktuj się bezpośrednio

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top