Oprocentowanie stałe czy zmienne

Aktualnie jeśli chcemy zawnioskować o kredyt hipoteczny, musimy podjąć decyzję czy chcemy mieć stałe czy zmienne oprocentowanie. Co to znaczy?

Co oznacza zmienna stopa procentowa?

Zmienna stopa procentowa oznacza, że będziemy spłacać kredyt w oparciu o stałą marżę banku i zmienny WIBOR – a w przyszłości WIRON. Marża banku zależy od aktualnej polityki kredytowej każdej z instytucji oferującej kredytowanie, jak i aktualnych trendów na rynku. To jaką wartość określa WIBOR zależy od większej ilości czynników.

Czym jest WIBOR?

Przede wszystkim czym jest WIBOR? Jest to skrót od: Warsaw Interbank Offered Rate czyli referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym.

Jest ona wyznaczana jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce, które są uczestnikami panelu WIBOR po odrzuceniu wielkości skrajnych. Wartość WIBOR-u zależy przede wszystkim od wysokości stóp procentowych ustalanych przez bank centralny, w Polsce Narodowy Bank Polski. Im wartości są wyższe, tym bardziej wzrastają stawki WIBOR. Wskaźnik musi się bowiem plasować pomiędzy wartościami stopy depozytowej i stopy lombardowej, którą ustala Rada Polityki Pieniężnej

Rodzaje WIBOR-u

Banki oferują WIBOR 3M i 6M, a różnica między nimi polega jedynie na okresie aktualizacji. Zgodnie z nazewnictwem WIBOR 3M rozliczany jest co 3 miesiące, co oznacza, że warunki i harmonogramy umów kredytowych są aktualizowane kwartalnie dla kredytów opartych o ten wskaźnik, a WIBOR 6M – co 6 miesięcy. Najprościej mówiąc to co aktualnie dzieje się z ratami kredytów tj. ich duży wzrost wynika ze znacznego wzrostu WIBORU. Na te wartości i zmiany nie mamy wpływu i jeśli wybierzemy tę formułę spłaty musimy mieć na uwadze, że rata może też i znacznie spaść – jak w okresie covidu i znacznie wzrosnąć, jak ma to miejsce teraz.

Od lipca 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła wymóg, aby wszystkie banki udostępniające kredyty hipoteczne w Polsce, oferowały kredyty ze stałą lub okresowo stałą stopą procentową. Początkowo przy niskiej wartości wskaźnika WIBOR, klienci nie byli zainteresowani tą opcją. Dopiero nagłe wzrosty jego wartości od 1 kwartału 2022 r. zaczęły przechylać szalę na korzyść oprocentowania stałego, które też zaczęło naturalnie rosnąć.

Co oznacza oprocentowanie stałe?

Jest to formuła, w której bank oferuje kredytowanie ze stałą wartością oprocentowania na minimum 5 lat. Klient wie też, ile będzie wynosić jego marża po upływie tego okresu. Ma możliwość wyboru czy automatycznie przejdzie na zmienne oprocentowanie po 5 latach ze znaną sobie marżą i wartością WIBOR aktualną na okres w przyszłości czy skorzysta z kolejnej 5-letniej formuły oprocentowania stałego zaproponowanego przez banku. Aktualnie BNP Paribas jako jedyny bank proponuje oprocentowanie stałe nawet na 10-letni okres kredytowania.


Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie stwierdzić, która formuła jest lepsza. Oprocentowanie zmienne pozwala „ustawiać się” do rynku, ale jest ryzykowne z uwagi na jego skoki. Oprocentowanie stałe pozwala zaplanować budżet z gwarancją niezmienności raty, ale może się okazać, że wartość WIBOR zacznie spadać i przy stałej racie zaczynamy tracić, gdyż nadal płacimy tyle samo.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top