Czy obcokrajowiec może ubiegać się o kredyt hipoteczny w programie Pierwsze Mieszkanie?

07.06.2023r. został podpisany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej program Pierwsze Mieszkanie. Jest to program, który zawiera szereg udogodnień dla klienta wnioskującego o kredyt hipoteczny. Pojawia się pytanie czy klienci będący obcokrajowcami pracującymi i mieszkającymi w Polsce mogą ubiegać się o ten kredyt. Zacznijmy od podstaw założeń programu. Jego adresatami są:

-> klienci gotowi do zakupu pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego (Bezpieczny Kredyt 2%);
-> klienci planujący w perspektywie następnych kilku lat zakup pierwszego mieszkania lub domu
jednorodzinnego. Okres gromadzenia oszczędności w ramach Konta Mieszkaniowego minimum 3 lata maksymalnie 10 lat. (Konto Mieszkaniowe).

Na czym polega program „Bezpieczny kredyt 2%”?

Kredyt hipoteczny na preferencyjnych warunkach na zakup pierwszego mieszkania lub domu, na budowę lub dokończenie budowy domu.
Przez 10 lat oprocentowanie kredytu będzie obniżone dzięki dopłacie z programu Rządowego Funduszu Mieszkaniowego wypłacanych przez BGK. Marża banku nie może być wyższa niż w innych kredytach hipotecznych. Bank kredytujący udziela rodzinnego kredytu i bezpiecznego kredytu 2% na warunkach stopy procentowej i prowizji, nie gorszych niż warunki, pozostałej oferty kredytowej, o takim samym okresie i sposobie spłaty oraz takiej samej wysokości wkładu własnego.

Skupmy się na pierwszej grupie klientów, którzy chcieliby teraz kupić pierwszą nieruchomość i jednocześnie są obcokrajowcami.
Podstawowe założenia dla wszystkich kwalifikujących się, są następujące:
Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego stanowiła będzie różnicę między średnim oprocentowaniem nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych o okresowo stałej stopie procentowej (stopa stała w okresie 5 lat), skorygowanym o współczynnik odzwierciedlający składnik marży banku (w projekcie założono 0,9 średniego oprocentowania), a oprocentowaniem kredytu wynoszącym 2% (oprocentowanie podstawowe).

Średni poziom oprocentowania udzielanych kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej będzie ustalany kwartalnie, w oparciu o informacje banków kredytujących, dotyczące średniego oprocentowania nowo udzielanych kredytów oprocentowanych w oparciu o okresowo stałą stopę procentową (średnia ważona wolumenem akcji kredytowej. Dopłata do rat będzie przysługiwała przez okres 10 lat (120 rat spłaty kredytu).

Klient zainteresowany nabyciem nieruchomości w programie „Bezpieczny Kredyt 2%” musi:
-mieć maksymalnie 45 lat;
-posiadać zdolność kredytową;
-posiadać wkład własny; lub skorzystać z programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy
-nie posiadać prawa własności do nieruchomości;
-nie posiadać spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego;
-nie posiadać kredytu hipotecznego;
-być gotowym do zakupu pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego

Bezpieczny kredyt 2% może być dedykowany również obcokrajowcom, jeśli taka osoba, nie posiadająca obywatelstwa polskiego prowadzi gospodarstwo wspólnie z osobą posiadającą takie obywatelstwo, a kredyt jest udzielany wraz z tą osobą. Ten zapis jasno mówi, że obcokrajowiec może wnioskować o kredytowanie, ale tylko jeśli prowadzą wspólne gospodarstwo domowe razem (małżeństwo/ wolny związek) i razem z tą osobą zawnioskują o kredytowanie. Z jednej strony jest to w pewnej kwestii dyskwalifikujące klientów, którzy są obcokrajowcami i
chcieliby przystąpić do tego programu samodzielnie, ale z drugiej strony daje pewnej grupie mocniej powiązanej z Polską przez pryzmat pozostawania w związku, możliwość uzyskania dopłaty.

Zapraszam do dyskusji i bezpośredniego kontaktu w celu doprecyzowania zapisów programu z dopłatą 2%.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top